Relevantní zkušenosti

Martin od roku 2012 do roku 2014 působil jako ředitel daňového a právního oddělení Pricewaterhouse Coopers Česká republika a v letech 2004–2012 jako senior manažer ve společnosti KPMG. Několik let také vedl sekci Mezinárodního zdanění a cla Komory daňových poradců. Vystudoval účetnictví a finanční řízení podniku na Vysoké škole ekonomické v Praze a Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy. Přes 20 let pomáhá s daněmi a účetnictvím českým podnikatelům.

Dlouhodobě se věnuje problematice přeshraničních transakcí a jejich dopadů, několik let vedl v rámci KDP ČR sekci mezinárodního zdanění a převodních cen.

Je certifikovaným daňovým poradcem, držitelem diplomu Asociace certifikovaných účetních (FCCA) a absolventem MBA programu UCLA Anderson School of Management.

Martin hovoří česky a anglicky.