O nás

O nás

Naše firma vznikla v roce 1997, takže náš tým již 20 let pomáhá s daněmi a účetnictvím českým podnikatelům. Během této doby jsme našim klientům ušetřili na daních významné finanční prostředky. Precizním zpracováním účetnictví jsme docílili toho, že naši klienti mohli svá podnikatelská rozhodnutí činit bez stresu a s vědomím, že vycházejí ze správných údajů – pro svůj business i pro všechny příslušné správní orgány.

Zaměřujeme se zejména na pomoc společnostem českých vlastníků a podnikatele, které již začíná zajímat distribuce peněz zpět z podnikání.

Naší prioritou je ochránit majetek vlastníka a zajistit, aby i v případě nepředvídané události byla majetková újma co nejmenší.

Zajišťujeme i další služby – audit, účetnictví, právní pomoc, znalecký ústav.

Co vám přineseme?

 • Osobní přístup.
 • Znalost optimalizací podnikání nejen z účetního a daňového hlediska.
 • Snadnou dostupnost našich služeb.
 • Klid, pohodu a bezstarostné spaní.
 • Snížení rizika a posílení ochrany Vašeho majetku v případě nepředvídané události.

Vize

Při naší práci vždy přistupujeme ke každému klientovi vysoce individuálně a plně garantujeme diskrétnost naší spolupráce.

Naším cílem je minimalizace dopadů rizik na společnost a vlastníka – obchodních i veřejnoprávních.

Vždy vyhledáme spolu s Vámi optimální řešení pro konkrétní situaci, kterou analyzujeme z pohledu práva, účetnictví i daní, s ohledem na specifika daná Vaším obchodním modelem. Při naší spolupráci stavíme jak na praxí ověřené znalosti lokálního prostředí, tak na mezinárodních zkušenostech a znalostech našich odborných pracovníků.

Dbáme také o vybalancování daňové zátěže a minimalizaci rizika napadení ze strany státních orgánů.

Na čem si zakládáme?

 • Vysoká obsahová i formální kvalita.
 • Včasnost poskytovaných služeb.
 • Nezávislé posouzení situace.
 • Osobní a dlouhodobý přístup.
 • Vysoká odbornost našich pracovníků.
 • Diskrétní přístup k poskytnutým informacím.