Potřebujete komplexní přehled o fungování Vaší společnosti, který bude kvalitně vypovídat o hospodářské situaci? Nevíte si rady při sestavování účetní závěrky? Je pro Vás složité se orientovat v neustále se měnící legislativě?

Poskytneme Vám komplexní a kvalitní pohled na fungování Vaší společnosti, které bude přínosem nejen pro Vás, ale zvýší důvěru v zobrazení finanční situace, což povede ke zvýšení důvěryhodnosti firmy vůči třetím stranám. Provedeme analýzu možných rizik, identifikujeme klíčové podnikatelské procesy a navrhneme Vám vhodné postupy pro jejich efektivní fungování.

Ke každému klientovi přistupujeme individuálně s ohledem na konkrétní potřeby klienta, specifika daného odvětví a nejvhodnější optimalizaci. Samozřejmostí je u nás důvěrné zacházení s obdrženými informacemi.

Ceník

Poskytované služby

Externí auditorské služby

 • Ověření účetní závěrky podle českých účetních standardů (statutární audit).
 • Ověřování zahajovacích rozvah a dalších dokumentů při přeměnách společnosti.
 • Ověřování mimořádných a mezitímních závěrek.
 • Ověřování vybraných informací.

Služby související s auditem

 • Poradenství při přípravě a ověřování účetní závěrky sestavené dle českých účetních standardů, IFSR, US GAAP.
 • Poradenství při přípravě a ověřování konsolidovaných účetních závěrek.
 • Kontrola předem dohodnutých postupů souvisejících s finančními informacemi.
 • Kontrola procesních/kvalitativních aspektů.
 • Ověření a kontrola servisních organizací.
 • Ověřování zprávy o vztazích mezi propojenými osobami.
 • Poradenství při řešení výběru účetní metodiky.

Oblast manažerské ekonomiky

 • Poradenství v oblasti kontrolního systému, ověřování jeho fungování.
 • Poradenství při optimalizaci řízení rizik.
 • Interní audit a zlepšování firemních procesů.
 • Finanční analýza podniku, finanční plánování a likvidita.
 • Manažerské účetnictví, implementace controllingových nástrojů pro strategická rozhodování.
 • Projektové řízení implementace SAP FI-CO.
 • Procesní řízení integrace firem z pohledu finančního aspektu strategického rozhodování.