Potřebujete právně ochránit Vaše podnikání či majetek? Nevíte si rady s výběrem vhodné právní kanceláře?

Chápeme, že podnikání je třeba uvést do souladu nejen z daňového a účetního pohledu, ale je třeba se soustředit i na dostatečnou ochranu z hlediska právního. Právní stránku všech nám svěřených obchodních případů zajišťujeme s pomocí naší spolupracující advokátní kanceláře nebo ve spolupráci s Vámi vybranou právní kanceláří.

Poskytované služby

  • Právní zajištění standardních korporátních dokumentů (schválení účetní závěrky, výplata dividend, změny společenské smlouvy, atd.).
  • Právní zajištění transakcí (nákup, prodej, reorganizace).
  • Příprava dokumentů potřebných k realizaci přeměny (fúze či restrukturalizace).
  • Revize či příprava dokumentů ve vazbě na daňové a účetní poradenství.
  • Administrativní a registrační služby.