Jak dosáhnout výhodné daňové optimalizace? Nevíte si rady s postupem při těchto úkonech? Potřebujete poradit s mezinárodním zdaněním nebo chcete exportovat do zahraničí?

Naši daňoví experti strukturovali transakce nejenom velkým mezinárodním společnostem, ale zejména pěti z deseti největších ryze českých společností.

Náš tým daňových expertů Vám při daňové optimalizaci nejenom poradí, ale i zrealizuje potřebné na klíč. Zajistíme identifikaci příležitostí pro co nejvyšší a nejširší daňově uznatelné náklady a využití investičních i jiných pobídek. Nalezneme možnosti efektivnějšího financování a využijeme daňových odečtů. Využijeme efektivnější koncentraci nehmotných aktiv v rámci skupiny včetně odečtů, a to i s možností zapojení mezinárodní struktury. Snížíme daňovou zátěž při repatriaci zisku či kapitálu vlastníkům, případně dalším investorům. Zaměříme se na koncentraci vlastnictví z hlediska sladění korporátní struktury s budoucími aktivitami skupiny, zlepšení struktury z pohledu bank, i problematiky minoritních akcionářů. Pomůžeme Vám vytvořit daňově efektivní motivační programy.

V rámci mezinárodního daňového plánování Vám náš tým poradí v kritických oblastech včetně nastavení financování v rámci skupiny a toku licencí. Poradíme Vám při změnách v přeshraničním odběratelsko-dodavatelském řetězci, včetně co nejvýhodnějšího nastavení daňové zátěže v jednotlivých zemích. Díky zkušenosti z velkého množství transakcí tohoto druhu Vám můžeme plnohodnotně poradit při nastavování strategických cílů firmy.

Chápeme, že při působení v zahraničí potřebují čeští exportéři, investoři a podnikatelé podporu. Díky naší dlouholeté zkušenosti se vstupem do mnohých zemí Vám s expanzí do zahraničí můžeme pomoci. Známe lokální partnery, místní legislativu a zejména obchodní zvyklosti daných zemí. Můžeme Vám pomoci s nastavením jednotlivých parametrů investice či projektu, aby se snížila daňová a administrativní zátěž celé transakce. Připravíme strukturování samotných akvizic, zároveň nabízíme možnost kompletního daňového outsourcingu investora.

Každé ukončení investice nebo i likvidace společnosti umožňuje nalézt vhodné rozdělení daňového zatížení tak, že bude co nejnižší zdanění pro prodávajícího, co nejvyšší budoucí daňové odečty pro kupujícího. Proto je potřeba příprava pro budoucí prodej a to změnou struktury v dostatečném časovém předstihu oddělením aktiv, o jejichž prodeji se uvažuje.

Poskytované služby

 • Daňová optimalizace včetně využití daňových odečtů.
 • Vytvoření daňově efektivních motivačních programů.
 • Nastavení výhodné daňové zátěže pří přeshraničním obchodu z hlediska:
  • procesu nákupu zboží a materiálu,
  • vlastní výroby (nedokončená výroba, hotové výrobky na skladě),
  • procesu prodeje zákazníkům v České republice i v zahraničí,
  • asistence při změnách procesu řízení zahraničních akvizic a jejich aktivní podpory,
  • nehmotných aktiv,
  • osobní asistence vrcholovému managementu,
  • lokální i mezinárodní daňové plánování pro vlastníky společností,
  • přípravy podkladů pro strategické rozhodování z právního, daňového, účetního a ekonomického pohledu.
 • Při expanzi do zahraničí nabízíme zpracování přiznání k dani z příjmů právnických osob, DPH, vedení účetnictví či daňové evidence, srážkové daně atd.).
 • Poradíme vám s:
  • exportem,
  • investicí na zelené louce,
  • akvizicí,
  • dodávkou investičního celku.
 • Nebo řešíte „jenom“ nestandardní transakci? Určitě jsme již něco podobného dělali a předáme Vám naše know-how.

Ceník